KMR 81 i (detail)

KMR 81 i

Krátká verze klasického mikrofonu typu „puška“ s přepínatelným filtrem a útlumem. Má výborné potlačení zvuků mimo osu mikrofonu (bočních i zadních) a postrádá jakékoliv zabarvení zvuku.
KMR 81 i
„Krátká puška“ KMR 81 i je mikrofon s vysokou směrovostí a zároveň s přijatelným úhlem snímání zvuku nezávislým na kmitočtu. Znamená to, že zdroj zvuku, například herec na scéně, nemění svoje tónové vyvážení během pohybu ve vymezeném prostoru.

Mikrofony tohoto typu se používají zejména v situacích, kdy není možné se přiblížit ke snímanému objektu. Typické využití je film a video, kdy se mikrofon nesmí objevit v záběru. Typ KMR 81 i je speciálně určen pro zpravodajství.

„Pušky“ Neumann používají princip kombinace tlakově gradientního převodníku a interferenčního tubusu. Pokud je vlnová délka kmitočtu delší než délka tubusu, mikrofon pracuje jako tlakově gradientní převodník. Na vyšších kmitočtech pak pracuje jako interferenční převodník postranního zvuku. Zdroje zvuku mimo osu mikrofonu se snímají s nižší úrovní, ale bez zabarvení. Z toho důvodu jsou tyto mikrofony vhodné i pro snímání jednotlivých nástrojů v orchestru. Oblasti snímání několika „pušek“ se mohou bez problémů i překrývat.

V porovnání s mikrofony KM 150 je typ KMR 81 i méně citlivý na hluk větru a pop efekt a má výjimečně nízký šum, dobrou impulsní odezvu a vysokou výstupní úroveň. KMR 81 i má úzkou směrovou charakteristiku s frekvenčně nezávislým útlumem bočního zvuku a frekvenčně nezávislou směrovostí v rámci snímacího úhlu 90°.

Mikrofon je vybaven spínačem útlumu 10 dB pro ochranu připojeného zařízení před přebuzením. Druhým spínačem se zapíná filtr omezující kmitočty pod 200 Hz (útlum 15 dB na 50 Hz), přičemž kmitočty nad 200 Hz nejsou nijak potlačeny.

Výhodou těchto mikrofonů je vysoká výstupní úroveň a pozoruhodně nízký šum. Pro svoje vlastnosti (malé rozměry, nízká hmotnost, malá spotřeba a nízká citlivost na hluk větru i dotekové hluky) je KMR 81 i ideálním mikrofonem pro zpravodajství. Přestože má mikrofon nízkou citlivost na hluk větru, doporučuje se používat větrnou ochranu, dodávanou jako součást mikrofonu. Tato ochrana je vyrobena z polyuretanové pěny a slouží zároveň jako ochrana při transportu.

Vyrábí se v barvě matný nikl a matná černá.
KMR 81 i (01)KMR 81 i (02)KMR 81 i (03)


KMR 81 i
Neumann na YouTube

Preload obrázků Preload obrázků Preload obrázků