KMR 82 i (detail)

KMR 82 i

Dlouhá verze klasického mikrofonu typu „puška“ s přepínatelným filtrem a útlumem. Má výborné potlačení zvuků mimo osu mikrofonu (bočních i zadních) a postrádá jakékoliv zabarvení zvuku.
KMR 82 i
„Dlouhá puška“ KMR 82 i je mikrofon s vysokou směrovostí a zároveň s přijatelným úhlem snímání zvuku nezávislým na kmitočtu. Znamená to, že zdroj zvuku, například herec na scéně, nemění svoje tónové vyvážení během pohybu ve vymezeném prostoru.

Mikrofony tohoto typu se používají zejména v situacích, kdy není možné se přiblížit ke snímanému objektu. Typické využití je film a video, kdy se mikrofon nesmí objevit v záběru. Typ KMR 82 i se často používá na pódiu či na jevišti.

„Pušky“ Neumann používají princip kombinace tlakově gradientního převodníku a interferenčního tubusu. Pokud je vlnová délka kmitočtu delší než délka tubusu, mikrofon pracuje jako tlakově gradientní převodník. Na vyšších kmitočtech pak pracuje jako interferenční převodník postranního zvuku. Zdroje zvuku mimo osu mikrofonu se snímají s nižší úrovní, ale bez zabarvení. Z toho důvodu jsou tyto mikrofony vhodné i pro snímání jednotlivých nástrojů v orchestru. Oblasti snímání několika „pušek“ se mohou bez problémů i překrývat.

V porovnání s mikrofony KM 150 je typ KMR 82 i méně citlivý na hluk větru a pop efekt a má výjimečně nízký šum, dobrou impulsní odezvu a vysokou výstupní úroveň. KMR 82 i má úzkou směrovou charakteristiku s frekvenčně nezávislým útlumem bočního zvuku a frekvenčně nezávislou směrovostí v rámci snímacího úhlu 45°.

Kvůli vyrovnání VF přenosových ztrát vzniklých při snímání na větší vzdálenost má mikrofon zvýrazněné kmitočty mezi 2 kHz a 15 kHz, což může zdůrazňovat sykavky při snímání na malou vzdálenost. Proto je na mikrofonu dvoupolohový přepínač, pomocí kterého je možné nastavit nejlepší vyvážení vyšších kmitočtů. Druhým spínačem se zapíná filtr omezující kmitočty pod 120 Hz (-3 dB).

Výhodou těchto mikrofonů je vysoká výstupní úroveň a pozoruhodně nízký šum. Pro svoje vlastnosti (malé rozměry, nízká hmotnost, malá spotřeba a nízká citlivost na hluk větru i dotekové hluky) je KMR 82 i ideálním mikrofonem pro zpravodajství. Přestože má mikrofon nízkou citlivost na hluk větru, doporučuje se používat větrnou ochranu, dodávanou jako součást mikrofonu. Tato ochrana je vyrobena z polyuretanové pěny a slouží zároveň jako ochrana při transportu.

Vyrábí se v barvě matný nikl a matná černá.
KMR 82 i (01)KMR 82 i (02)KMR 82 i (03)KMR 82 i (04)


KMR 82 i
Neumann na YouTube

Preload obrázků Preload obrázků Preload obrázků