GFM 132 (detail)

GFM 132

Mikrofon řešící problematické nahrávací situace. Stejný frekvenční rozsah pro signály ze všech směrů, se zdvihem na vyšších kmitočtech pro jasný a čistý zvuk i při nahrávání na větší vzdálenost. Je také vhodný pro snímání velkého bubnu (umísťuje se dovnitř bubnu).
GFM 132
GFM 132 je optimalizován pomocí počítačové simulace kvůli odstranění efektu hřebenového filtru, což je známý problém tohoto typu mikrofonů. Má vyrovnanou frekvenční křivku se zdvihem na vyšších kmitočtech, což zajišťuje čistý a jasný zvuk i pro signály z větší vzdálenosti. Je vhodný pro živé nahrávky a umísťuje se na jevištích divadel, na pódiích nebo v orchestřištích. Mikrofon je opatřen protiskluzovými podložkami pro umístění ve vodorovné nebo nakloněné poloze a otvory pro uchycení na zeď.

Mikrofony určené pro snímání pomocí technologie mezní vrstvy (boundary layer) mají všeobecně tyto vlastnosti: rovnou frekvenční křivku ve volném i rozptýleném poli, polosférickou snímací charakteristiku nezávislou na kmitočtu a výstupní úroveň vyšší o cca 6 dB. Do nedávné doby nebyla tímto typem mikrofonu dosažitelná shodná frekvenční charakteristika pro oba typy polí ani ideální sférická charakteristika v celém frekvenčním rozsahu. Pro násobení akustického tlaku na vyšších kmitočtech se akustické převodníky montovaly do kruhových, čtvercových a obdélníkových desek. V tomto případě ale úroveň akustického tlaku pro převodník závisí na frekvenci a úhlu odrazu. Přicházející hlavní signál se sčítá s vedlejším signálem vzniklým difrakcí na hranách desek a výsledkem je lineární zkreslení signálu (efekty hřebenového filtru).

GFM 132 má naproti tomu speciální tvar, navržený pomocí počítačové simulace a vylučující tyto nevýhody. Vzdálenost od hrany ke středu převodníku je rovnoměrná pro všechny vlnové délky frekvenčního rozsahu mikrofonu. Tvar mikrofonu odstraňuje jakékoliv lineární zkreslení vzniklé vzájemným působením primárního a sekundárního (difrakčního) signálu. Provozní rozsah sahá od nejnižších kmitočtů způsobujících zvýšení akustického tlaku až k nejvyšším kmitočtům slyšitelného spektra.

Mikrofon GFM 132 poskytuje vyšší výstupní napětí díky násobení akustického tlaku na jeho povrchu. Tonální vyvážení pohybujícího se zdroje zvuku je nezávislé na jeho vzdálenosti a směru. Zvláštní geometrický tvar zabraňuje zabarvení zvuku ve vertikální i horizontální rovině. Na rozdíl od standardních mikrofonů nedochází při použití (např. řečnické pulty) ke vzniku efektu hřebenového filtru. Sférická kulová charakteristika je nezávislá na frekvenci a vytváří prostorový průzračný zvuk. Jako u všech tlakových převodníků je mikrofon odolný proti dotykovým hlukům a hluku způsobeného pohybem vzduchu. V dostatečně velkém prostoru mikrofon reprodukuje s velkou přesností i nejnižší basy. V prostředí s dobrou akustikou vytváří neuvěřitelně realistické nahrávky v systému A-B stereo.

GFM 132 se napájí standardním napájením Phantom 48V a má beztransformátorové elektronické obvody, které nahrazují výstupní transformátory. Tento systém zabraňuje vysokofrekvenčním interferencím a dalším rušivým jevům majícím vliv na symetrický audio signál. Mikrofon má vysokou výstupní úroveň a neobyčejně nízký šum a poskytuje mimořádně čistý zvuk bez jakéhokoliv zabarvení. Je vybavený přepínačem útlumu 10 dB, sloužícím především proti přetížení vstupu připojeného zařízení. Tento přepínač je umístěný vedle připojovacího konektoru.

Vyrábí se v matné černé barvě.
GFM 132 (01)GFM 132 (02)GFM 132 (03)


GFM 132
Neumann na YouTube

Preload obrázků Preload obrázků Preload obrázků