Vlastní šum

Vlastní šum (self-noise), neboli odpovídající úroveň šumu (equivalent noise level) je nejpoužívanější technický parametr. Šumící nahrávku nikdo nepotřebuje; jsme ochotni tolerovat pouze takový šum, který nás neodvádí od poslechu hudby.

 

Proč je vlastní šum důležitý?
 
Šum může být na obtíž. Mikrofon s velkým šumem musíme umístit co nejblíže ke zdroji zvuku, abychom získali nahrávku s přijatelným poměrem signál-šum, zatímco u kvalitního nízkošumového mikrofonu máme mnohem větší možnosti. Malý šum tedy není pouze technická veličina, ale dává nám volný protor pro vaši kreativitu.
 
U kondenzátorových mikrofonů se šum udává hodnotou "odpovídající úroveň šumu" (equivalent noise level). Běžný termín je ale "vlastní šum", protože tento signál vychází z mikrofonu při absenci jakéhokoliv zdroje zvuku. Správný způsob, jak změřit vlastní šum, je vložit kompletní mikrofon do zvukotěsné nádoby a měřit signál na výstupu mikrofonu. Někteří výrobci ale měří šum mikrofonu bez mikrofonní kapsle, což dává opticky lepší, ale nepravdivé výsledky.
 
Vlastní šum se běžně měří v dB-A. "A" (A-weighting) značí metodu pro simulaci lidského vnímání, které je mnohem méně citlivé na šum při nízké frekvenci než na šum při středních frekvencích. Tato vlastnost je dána rozsahem lidského hlasu. Solidní výrobci mikrofonů, jako je Neumann (nebo Sennheiser), doplňují hodnotu šumu o veličinu odpovídající přísným měřicím standardům, zatímco jiní si vybírají metodu měření, která dává nižší výsledné číslo
 
Zařízení na měření vlastního šumu mikrofonu
 
 
Jaká hodnota vlastního šumu je dobrá?
 
10 dB-A: Hodnota nižší než 10 dB-A znamená výjimečně nízký šum. Přesné číslo není tak důležité, protože i ve velmi tichém nahrávacím studiu je větší prostorový šum než 10 dB-A. Této hodnoty dosahují pouze nejmodernější typy velkomembránových kondenzátorových mikrofonů, jak je například Neumann TLM 103.
 
11-15 dB-A: velice dobrá hodnota, rozeznatelná pouze při tichých pasážích. Většinou je tento šum v kontextu celého zpracování neslyšitelný. Hodnota 10-15 dB-A je charakteristická pro kondenzátorové mikrofony s malou membránou (Neumann KM 184) nebo pro nejlepší kondenzátorové elektronkové mikrofony, jako je Neumann M 149 Tube.
 
16-19 dB-A: dobrá hodnota pro většinu použití. Šum je slyšitelný při natáčení relativně tichých nástrojů, ale převážně neruší.
 
20-23 dB-A: U studiových mikrofonů je to vyšší hodnota šumu, při které už se započítává každý decibel. Šum je slyšitelný a mikrofon s touto hodnotou můžete použít pouze pro velmi hlasité nástroje, nikoliv pro úroveň běžného hovoru.
 
24 dB-A a více: Mikrofony s šumem nad 24 dB-A není možné použít pro studiovou nahrávku. U dynamických mikrofonů se hodnota vlastního šumu neuvádí, protože závisí na použitém mikrofonním předzesilovači. Všeobecně řečeno - dynamické mikrofony se špičkovým nízkošumovým předzesilovačem mívají vlastní šum kolem 18 dB-A
 
Poměr signál/šum
 
Jiný způsob, jak vyjádřit úroveň šumu, je určení poměru signál/šum. Ale k jakému signálu? Referenční akustický tlak pro měření šumu je 94 dB, což odpovídá tlaku 1 Pa. Můžeme tedy jednoduše počítat:
 
signál/šum (dB-A) = 94 dB - vlastní šum (dB-A)
 
Skutečný poměr signál/šum samozřejmě závisí na akustickém tlaku použitého zdroje zvuku.